VISVIJVERS "HET WINDMOLEKE"

GEWONE - WEDSTRIJD - VISSERIJ

Visseizoen 2024: lidkaarten te verkrijgen vanaf februari

OPENINGSUREN DOMEIN (VIJVERS)


APRIL -> OKTOBER

WOENSDAG TOT EN MET ZONDAG

TOEGANKELIJK VANAF 9u00


MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

BIJKOMEND VOLLEDIG GESLOTEN TUSSEN 3 EN 10 JUNI ALSOOK TUSSEN 2 EN 9 SEPTEMBER

Opgelet: poorten domein openen pas net voor openingsuur!


Gelieve steeds te controleren of de wedstrijdvijver vrij is zijn voor dagvisserij

zie overzicht bezettingskalender of activiteitenkalender.

Ditzelfde hangt ook uit op het bord aan de vijver en kan worden bevraagd in het café of

telefonisch op 0495-218699.  Zodra er eender welke wedstrijd wordt gehouden op de grote vijver is er geen dagvisserij mogelijk. De kleine vijver (vroeger forelvijver) is daarentegen altijd vrij voor dagvissers.Na overleg met de vaste clubs hebben we besloten het karpvissen niet langer toe te laten op de wedstrijdvijver. Het is de bedoeling om op deze vijver enkel te vissen met een vaste hengel, sporadisch kan er eens worden gevist met een molen op de kleine vijver maar het echte karpvissen is blijft verboden.


De dagvisser is nog steeds verplicht zich te houden aan het voederreglement zoals hieronder beschreven. Gelieve dit door iedereen te respecteren - waarvoor dank.

PRIJZEN:

Minder dan 4 uur: 1 of 2 lijnen

7,00

euro

Minstens 4 uur: 1 of 2 lijnen

10,00

euro

Jaarvergunning

Hiervoor mag u het ganse visseizoen gratis dagvissen

(rekeninghoudend met de wedstrijdbezettingen).

50,00

euro

De bezetting van de wedstrijdvijver (grote), best bevragen in het café, website of te controleren
 op het bord van de vijver zelf.

 1. VERBODEN: droogvoer, drijvende aas, aardappelen, muggenlarven, tubifex, deegwaren, geknipte pieren en rode maden aan de haak zijn TEN ALLE TIJDEN NIET TOEGELATEN, alsook het bijvoederen met deegwaren, pasta en/of drijvend voer. Daarnaast is ook CUPPING KIT verboden en is het niet toegelaten pellets nat te maken met als doel de structuur te wijzigen.
 2. TOEGELATEN: Korrels (2.2 pints max 500gr) -> te verkrijgen in het café bij Gikke, pellets en/of expanders (max 2.2 pints), Granen (max 300gr), Maïs wit of geel (max 2x300gr), Tarwe (max 300gr), Maden (max 1.1 pints), Casters (max 1.1 pints), Pieren en Expanders zijn aan de haak toegelaten.
 3. TIJDENS DAGVISSERIJ IS HET VERBODEN OM EEN LEEFNET TE GEBRUIKEN.
 4. Een emmer met voldoende water ter onthaking is verplicht, de vis wordt in de emmer onthaakt, met uitzondering van grote karpers. Ongeacht, het onthaken gebeurt correct en diervriendelijk! De gevangen vis moet met kop eerst in het water worden gezet of met een schepnet maar nooit gooien!
  Behandel de vissen zachtaardig, het zijn immers kostbare dieren voor jullie plezier

  NOOIT mag er geen vis meegenomen worden (tenzij expliciete toelating eigenaar)!

 

De visser moet zijn plaats proper houden, deponeer het vuil waar het hoort en laat geen visdraad op de grond of in het water achter. Ledig alles vooraleer dit weg te gooien en ook peuken horen niet thuis in het vijverwater of op de grond, een afvalbak is niet ver weg. 

Afval niet afkomstig van het vissen dient terug meegenomen worden naar huis!
We doen ons best om het netjes te houden, dus alle soort afval aub correct weggooien.


Elke visser dient te betalen per dagdeel of over een abonnement te beschikken.

Als je vist aan de vijvers Het Windmoleke, dien je je aan het reglement te houden. Zo niet, moet je direct het domein verlaten zonder teruggave van gedane betalingen!

Het betreft een privéterrein. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De eigenaar heeft wel het laatste woord.

 

Behandel de vissen zachtaardig, het is een kostbaar dier voor jullie plezier, aan een dode vis heeft niemand nog iets! Bedankt om dit te respecteren!                                                                    

VISBESTAND VAN DE VIJVER - WEDSTRIJDEN

Dagvisserij is mogelijk op de twee vijvers. Op de vroegere forelvijver is er nu ook dagvisserij mogelijk voor elke visser. Met een jaarabonnement heb je toelating om op beide vijvers te vissen. Indien je niet voor een abonnement zou kiezen gelden de prijzen zoals hierboven staat voor een halve of ganse dag ongeacht op welke vijver u vist. Tijdens dagvissen mag er geen leefnet gebruikt worden! Een emmer met voldoende water om te onthaken hoort bij de basisuitrusting om te vissen.


Op beide vijvers zitten er brasem, witvis, lauw, winden en karper. Er wordt elk voorjaar vis uitgezet, dit visseizoen is dat niet anders. Met de diverse clubgelden (DWS en CBT Vissers), andere bijdrages en onze inzet werd er terug een mooie uitzet gedaan. We willen iedereen dan ook danken voor hun bijdrage.


We hebben verschillende jaren samengewerkt met de Milieucel vzw, een onderdeel van de Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden VVHV en met Aquaticengineers
(https://aquaticengineers.be). Zij geven via hun deskundig advies en ondersteuning inzake:

 • wateranalyse, waarbij verschillende fysisch-chemische parameters van het viswater worden onderzocht;
 • een bodemanalyse;
 • berekening van de hoeveelheid coccoliethenkrijt nodig om de modderlaag af te breken en te saneren;
 • gratis advies betreffende problemen i.v.m. visstandbeheer;
 • de mogelijkheid om visziektebestrijdingsmiddelen en wateranalyse-producten aan te kopen;


Het is op hun aanraden en onderling overleg dat we destijds ons voederreglement hebben  aangepast. We hebben reeds kunnen vaststellen tijdens vorige visseizoenen dat het resultaat gaf. Daarom drukken we er nogmaals op aan, alle vissers (dagvissers en wedstrijdvissers) dienen zich aan het bestaande voederreglement te houden. Dank voor uw begrip en medewerking!


We hebben een vrij druk bezet programma wat betreft viswedstrijden voor dit visseizoen uitgewerkt. Zie hiervoor naar de activiteitenkalender.

Er zijn open wedstrijden waaraan iedereen mag deelnemen met een dagklassement en direct uitreiking van de geldprijzen, ook andere clubs en verenigingen organiseren op tijd en stond een competitie. Maar er is ook een clubkampioenschap Het Windmoleke, hierbij worden de resultaten telkens bijgehouden in een klassement, met een prijsuitreiking op het einde.


Zin om mee te doen? Meer informatie? Klik op volgende link:clubkampioenschap & programma open wedstrijden


Ook de clubs De Wingse Sportvissers (DWS) en Citrique Belge Tienen (CBT) behouden hun onderdak bij ons.


Tijdens alle wedstrijden is het reglement grote vijver het geldend reglement, dit houdt het volgende in: wedstrijdregelement.

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten en wensen ieder

een goed, aangenaam en sportief visjaar!

Gikke (Günther) en Wendi